Zalivanje kaktusov v številkah

O zalivanju kaktusov je v literaturi prav malo zapisanega. Sestavljanje nekih receptov je seveda skrajno nezanesljivo, morda celo neresno delo. Na izsuševanje kaktusov vpliva več dejavnikov, ki pa niso izmerjeni in se ocenjujejo, pogosto zelo napačno, le po občutku gojitelja. Prvi resni podatki o transpiraciji kaktusov prihajajo iz domovine kaktusov. V naravi so izmerili količino izhlapele vode za Ferocactus acanthodes ( Gibson, Nobel, Cactus primer). Precej vode se odcedi v globje plasti zemlje, nekaj pa je izhlapi neposredno iz površine substrata. Kaktusi so prilagojeni na stalno pomanjkanje vode, pri nas pa so pogosto ravno zaradi nerazumevanja dogajanj po zalivanju prisiljeni živeti v močvirju.

V enem dnevu izhlapi skozi povrhnjico enega kvadratnega centimetra rastline Ferocactus acanthodes okoli 50 mg vode. Tudi v rastlinjaku se izguba vode skozi povrhnjico kaktusov v lepih spomladanskih dneh giblje okoli 20-50 mg/cm2. Na hitro bi lahko rekli, da se glede količine skozi povrhnjico izhlapele vode kaktusi ne razlikujejo toliko, da bi to bistveno vplivalo na hitrost izsuševanja kaktusov v lončkih v kulturi, vendar vemo, da pri presajanju najdemo po sočasnem zalitju nekatere vrste popolnoma suhe, vrste Ferocactus in Copiapoa pa pogosto še zelo vlažne.

Diagram prikazuje količino porabljene vode štirih približno 40 gramskih primerkov  Gymnocalycium spegazzini v različnih lončkih od dneva zalitja naprej. Iz diagrama lahko razberemo le to, da na porabo vode največ vpliva količina substrata in vreme, vendar ne ravno tako, kot si mislimo.

Vlaga se iz lončkov izgublja v sončnem vremenu. Poraba vode se v oblačnem vremenu popolnoma ustavi.

V sklopu meritev lastnosti raznih mešanic prsti za kaktuse sem v letu 1994 izmeril tudi porabo vode nekaterih kaktusov. Nekaj deset kaktusov sem vsak dan stehtal na Mettlerjevi tehtnici in podatke računalniško obdelal. Že v prvem tednu merjenja sem opazil, da meritve podirajo moje (pa tudi splošne) dotedanje teze o porabi vode. Pred poskusom sem menil, da je poraba vode kaktusov odvisna predvsem od značaja-vrste rastline in vremena, pa je hitrost porabe vode iz substrata odvisna predvsem od razmerja med velikostjo, bolje površino rastline, ki pokriva zemljo, in količino substrata glede na velikost rastline. To je logično. Najprej se odcedi prebitek vode in ko se izsuši zgornja plast substrata, je poraba vode odvisna le še od velikosti rastline. Precej pomembno je torej, v kolikšen lonec posadimo kaktus. Rastline idealno uspevajo nekako takrat, ko ima rastlina skoraj tolikšen ali večji premer kot lonec.

Čemu toliko dela zaradi zalivanja, saj tudi na koncu tega članka ne bo možno postaviti recepta za zalivanje. Za nekoga, ki goji nekaj deset kaktusov, je tole nepotrebno čenčanje. Tisti, ki pa gojijo večje število kaktusov, porabijo večje količine vode, časa in gnojil pri zalivanju, pa bodo morda našli kakšen koristen podatek. Od porabe vode je odvisna nepotrebna izguba vode pri izhlapevanju, zasičenje substrata z odvečnimi gnojili, končno pa tudi gnitje kaktusov zaradi stalno zasičenega substrata z vodo. Tu bo morda kdo našel zase približne podatke, po kolikšnem času mora zaliti svoje kaktuse, v kolikšne lonce jih mora posaditi in kakšen substrat naj uporabi. Podatki, uporabljeni za izdelavo diagramov, štejejo nekaj tisoč tehtanj raznih kaktusov v različnih loncih skozi več mesecev.

Primerjal sem tudi spomladansko porabo vode kaktusov v hladnejšem velikem rastlinjaku, v manjšem vročem rastlinjaku in zunaj na pokritem balkonu. Presenetilo me je dejstvo, da zunaj kaktusi porabijo manj vode kot v rastlinjakih, saj sem pričakoval večje izhlapevanje zaradi boljšega prezračevanja. Pod napuščem zaščiteni kaktusi rastejo dosti hitreje, ne gnijejo, imajo pa precej lepše in daljše bodice kot njihovi vrstniki v rastlinjakih. Večje izhlapevanje vode zaradi prepiha je zanemarljivo napram vplivu dosti nižjih temperatur, kot vladajo v rastlinjakih. V rastlinjaku z naraščanjem temperature preko neke meje prične izguba vode iz substrata spet upadati, tako da je v vročih sončnih dneh lahko dvakrat nižja kot v delno oblačnem vremenu.

Izguba vode iz substrata po zalivanju

Ko kaktuse zalijemo, se substrat običajno popolnoma nasiti z vodo. V velikih loncih steče voda ob koreninah in ob robovih lonca v globino, nakar se v enem dnevu precej enakomerno razporedi po substratu. V prvem dnevu po zalitju prevladuje odcejanje vode, naslednjih nekaj dni pa izhlapevanje vode iz površine substrata.

Dokler je substrat na površini vlažen, izgubi lonček z majhnim astrofitom dvakrat več vode kot štirikrat večji gimnokalicij, ki pokriva večino substrata. V naslednjih dneh se izguba vode zniža na transpiracijsko količino, ki pa se med raznimi vrstami kaktusov razlikuje le zanemarljivo napram celotni porabi vode. Zaradi tega dejstva sem se z meritvami osredotočil predvsem na ostale dejavnike pri izgubi vode iz substrata.

Razlika med porabo vode med med malim 20-gramskim in večjim 50-gramskim primerkom F. latispinus. Meritev potrjuje tezo, da količina vode v substratu pada enako ne glede na velikost rastline.

 

 

 

Na desnem diagramu si oglejmo potek porabe vode v majhnih lončkih št. 5 s posajenimi približno tri-gramskimi kaktusi. Iz diagrama je tudi jasno, da skoraj vsi primerki v peticah izgubijo vodo v približno enem tednu in da petica porabi največ 15 g vode!

V majhnih lončkih se vlaga izsuši v dobrem tednu dni ne glede na vreme, vrsto rastline in substrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izsuševanju substrata je bolj  pomembno, kako hitro se substrat izsuši, kot pa dejanska dnevna poraba vode. Srednje velik kaktus v velikem loncu lahko izgubi tudi nad 10 g vode v enem dnevu, pa se bo izsuševal nekaj tednov. Dejansko količino porabljene vode vidimo na prvem diagramu, drugi pa prikazuje količino porabljene vode glede na količino vode v substratu po zalitju.

Ponovi lekcijo

 

 

 

 

Na prvem diagramu vidimo, da je v manjših lončkih skoraj vsa voda porabljena, na drugem pa vidimo, da je v teh substratih še vedno nekaj odstotkov vode od celotne količine po zalitju. Če skušamo za posamezne lončke določiti, kdaj pade količina vode pod tisto mejo, ko rastlina resnično ne more več črpati vode iz substrata, vidimo, da je v večjih loncih v substratu še po 20 dneh precej vode!!!........

Ko se večina vode porabi, se izhlapevanje iz površine zmanjša, zato gre večino porabe vode pripisati transpiraciji rastline. Če v zadnjih dneh nastopi ohladitev in celodnevna oblačnost, se zaradi ustavljanja rasti zmanjša poraba vode, ki v deževnih dneh v prvih dneh po zalitju znaša cca 10% celotne količine vode v substratu, na komaj 1%, čeprav je relativna vlaga v substratu še vedno nad 80%. To kaže na minimalno transpiracijo, ki se pojavi zaradi pomanjkanja svetlobe. Pri nizkih temperaturah je odpiranje rež teoretično sicer največje, dejansko pa je transpiracija zmanjša.

Velikost rastline napram količini substrata

 

Nariši razne lonce in način izparevanja

Vreme in izguba vode iz substrata

Na izgubo vode iz substrata vreme vpliva bistveno le takrat, ko se zaporedoma zvrsti nekaj vročih ali oblačnih dni. Že v prvem tednu meritev sem opazil, da je bila izguba vode v sončnih dneh manjša kot v delno oblačnem vremenu. Dejansko stanje lahko pokaže le poprečje porabe istih kaktusov v enakem intervalu od zalitja v podobnem vremenu. Na diagramu si oglejmo poprečja izgube vode raznih kaktusov. Diagram: poprečje porab po 3. Dnevu od zalitja; razni kaktusi v nekaj tednih!

Poraba vode raznih kaktusov

 

 

Gojenje v rastlinjaku in na prostem

Diagram za primerjavo gojenja velikih kaktusov (Ferocactus latispinus) v rastlinjaku in na prostem je narejen v zunaj.wb1

Če primerjamo izgubo vode iz substrata pri rastlinah, katere gojimo na prostem in v rastlinjaku, se izkaže, da se kaktusi v rastlinjakih na splošno hitreje izsuše kot zunaj. To dejstvo malce preseneča, saj bi pričakovali na svežem zraku dosti večje izhlapevanje vode kot v zaprtem rastlinjaku. Večje izhlapevanje je posledica občutno višjih temperatur, ki vladajo v rastlinjaku. Spodnji diagram prikazuje poprečno izgubo vode gimnokalicijev, gojenih zunaj, v vročem in v hladnejšem rastlinjaku.

 

Gimnokaliciji Grusoniji

 

Če primerjamo oba diagrama, opazimo, da je v primeru Echinocactusov grusonii, ki so bili skoraj štirikrat manjši kot gimnokaliciji, izsuševanje v vseh primerih hitrejše. Razlike so le navidezno minimalne. Nekaj procentov lahko pomeni tudi do dvakrat večjo dejansko dnevno porabo vode.Za primerjavo si oglejmo dejanske dnevne količine izhlapele vode za gimnokalicij, astrofit in grusonijev ježkar. Podobno sliko kažejo tudi večji kaktusi v loncih št. 8 in 10, katerih izsuševanje si lahko ogledamo na drugem diagramu.

Kaktusi v majhnih loncih (4x4 cm, št. 5; vanj gre cca 50 g prsti in nekajgramski kaktus premera 2-3 cm pri vsajenju) porabijo vso vodo v 7 - 10 dneh, pač odvisno od vremena in delno od vrste kaktuda in substrata. V prvem dnevu se iz substrata voda predvsem odceja, medtem ko se velikih loncih v prvem dnevu količina vode ne spreminja zaradi kapilarnega razporejanja vlage po substratu, ali pa se pojavi celo dodatno vpijanje vode iz eventuelno podsutega peska. Načeloma največ vlage izpari v delno oblačnem vremenu, ne v sončnem. Več kot polovica vlage v prvih dneh izhlapi iz površine substrata, manj pa iz rastline. Kolikor manjša je rastlina, toliko večje je razmerje med izparevanjem iz prsti napram transpiraciji rastline. Majhni lončki imajo napram velikim sorazmerno veliko zgornjo odprto površino, zato se prst v velikih loncih izsušuje pretežno zaradi transpiracije rastline oz. porabe vode z izsesavanjem prsti. Tako lahko ostane v velikem loncu srednje velik kaktus moker kar več tednov ravno na račun zmanjšanega izhlapevanja iz površine.