Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

Razmnoževanje

Začetek - kaljenje semena in preživetje mlade rastlinice

Najhitrejši način razmnoževanja je generativno razmnoževanje s kalitvijo semena. V naravi za razširjanje semena skrbijo živali, veter in voda, seme pa kali v le ugodnih pogojih. Vzkali le malo semen in večina sejancev ne preživi prvega meseca ali leta.V kulturi je setev kaktusov sorazmerno enostavna in praviloma tudi precej uspešna, če jo primerjamo z pičlimi možnostmi preživetja v naravi. Tu se ne bom poglabljal v podrobnosti setve in gojenja mladih, nežnih rastlinic, saj so navodila o setvah in nadaljnem gojenju napisana v vsaki knjigi o kaktusih. 

V splošnem lahko rečem, da je setev neke vrste kaktusov najuspešnejša v času, ko je rast odraslih primerkov iste vrste najhitrejša in če znamo gojiti neko vrsto kaktusov, tudi setev ni problematična. To dejstvo pri kaktusih ni tako očitno, zelo opazno pa je pri testudinarijah, ki praviloma vzkalijo le jeseni, ko se pri nas prične njihova rastna sezona.

Prerez semena (skica desno)

Zastanki v rasti mladih sejancev so posledica neugodne klime, posebno poletne vročine. Poskusi iz šestdesetih let kažejo, da je kaljivost semena pod rdečo svetlobo valovne dolžine 660 nm zelo visoka, medtem ko je v temi ali pod dolgovalno rdečo svetlobo valovne dolžine 730 nm nizka (Alcorn, Kurtz, 1960), kar pomeni, da so kaktusi svetlokaljivke (svetloba pospešuje kaljenje).

Takoj po kalitvi semena (generativno razmnoževanje) se tkivo zametka (embrio) razdeli v temenski in koreninski del tvornega tkiva - meristema (rastno tkivo z deljivimi celicami, ki služijo le za produciranje novih tkiv in izhaja iz embrionalnega tkiva), ki producirata vse ostale organe rastline. Na spodnih skicah vidimo smeri rasti tkiv kalčka, iz katerega nastaja odrasel kaktus (skica levo)

 

Nekaj tednov rastlina uspeva z rezervami hranil iz embrionalnega tkiva, medtem pa prično delovati zapleteni presnovni procesi, ki izdelajo potrebne snovi za razvoj rastline. V prvi fazi se prično formirati areole z bodicami, bradavice, rebra in notranja tkiva, v zrelem stadiju pa nastaja lesen skelet, cefalij in cvetni popki, iz areol pa poženejo dolge dlake. 

 

Razširjenost kaktusov in možnosti preživetja sejancev

Razširjenost kaktusov uravnavajo temperatura, količine padavin, vrsta prsti in svetloba. Čeprav rastejo v zelo raznovrstnih klimah, kot na primer v sončnih andskih visokogorjih, vročih puščavskih predelih Mehike, pa do obalnih tropskih predelov srednje Amerike, pa so v principu vezani na zelo specifično okolje. Težko torej trdimo, da bi neka vrsta kaktusa uspevala tudi v bolj ugodnem okolju; lahko pa uspeva v zelo podobnem okolju nekje drugje, kot na primer v Sredozemlju, Afriki, Srednji Aziji ali Avstraliji. Ne moremo trditi, da bi se Coryphantha vivipara lahko razširila v argentinski ali brazilski aridni flori, če bi jo tam umetno zasadili, saj so vsi mehanizmi te rastline naravnani na drugačno okolje. Potemtakem bi se precej vrst kaktusov lahko razširilo in postalo samoraslih tudi v našem primorju, vendar se je izkazalo, da se ohranijo in razrastejo le nekatere vrste opuncij. Tu se ne postavlja le vprašanje zasenčenja in izrivanja zaradi bujnega rastlinja, ampak tudi preveliko odstopanje ostalih okoliščin, ki pogojujejo razširjenost kaktusov. Edinstven primer v Avstraliji, kjer so morali pričeti domačini z pravo biološko vojno proti pobezljanim opuncijam, ki so se razrasle po poljih, je le izjema. Opuncije uporabljajo tudi v vroči Španiji in severni Afriki za žive meje, vendar jih morajo umetno vzdrževati. Miselnost, da bi se kaktusi razširili tudi v bolj ugodnih pogojih, je vprašljiva, saj ni nikjer natančno definirano, kaj za kaktuse sploh pojem 'ugodnejši pogoji' pomeni.

Ravno ta raznovrstnost kaktusov nam povzroča hude težave pri vzgoji v rastlinjakih. Rastlinjak nam omogoča vročo, obenem pa tudi suho klimo, tako da lahko vodo, ključni faktor preživetja v puščavi, doziramo po lastni presoji. Pogosto se pojavijo očitne razlike med rastjo raznih vrst kaktusov, včasih pa je posledica celo odmrtje rastlin. Vzrok takšnim dogodkom moramo iskati le v odstopanjih od klime, katere so ti kaktusi vajeni v naravi.

Vreme in možnosti preživetja sejancev

V času, ko vzkali seme, mora ostati okolje vsaj nekaj časa vlažno. V letih, ko po kratkotrajnem vlažnem obdobju nastopi dolgotrajna suša, je preživetje sejancev vprašljivo. Pri opazovanju sejancev v naravi so ugotovili, da je dolžina sušnega obdobja, ko sejanec še preživi, odvisna od trajanja predhodnega vlažnega obdobja od kalitve dalje. V naravi sejanci rastejo zelo počasi. Po enem letu življenja v Arizoni je saguaro visok le 3 milimetre. Nekajletni sejanec velikega ferokaktusa zraste le kakšen centimeter na leto.

Pogosto je v naravi najboljši čas za kaljenje pozno poletje. Jeseni nastopijo deževni dnevi in vlaga v zemlji se dalj časa ohrani. Pogosto se zgodi, da poletni sejanci v jesenski suši odmrejo. Možnost preživetja v naravi je borna, saj od nekaj milijonov semen, ki jih lahko marsikateri kaktus pridela v svojem življenju, preživi le nekaj rastlin. Na nekem področju se kaktusi razširijo, če je vsaj ena desetina vseh sezon ugodna klima za preživetje sejancev. Natančnejša opažanja v naravi so pokazala, da je preživetje celih populacij kaktusov odvisno od celoletne klime v času kaljenja semena. Drobna rastlinica lahko preživi teden ali dva suše le po daljšem deževnem obdobju. Tako lahko na primer sejanček saguara preživi en teden suše, če je od kalitve dalje preživel 50 dni v vlažnem okolju. Ko so v Arizoni pregledali razne populacije saguarov in statistično povezali starost populacij z vremenom v preteklih letih, so ugotovili, da so preživele le tiste populacije, ki so vzklile v ugodnih letih z daljšimi vlažnimi obdobji. Obenem je nastal tudi zanimiv diagram, ki kaže, koliko časa se mora sejanec razvijati v vlažnem okolju, da preživi nekaj dni suše.

Diagram: Čas preživetja mladih saguarov po vlažnem obdobju

Iz diagrama je razvidno, koliko časa prežive mladi sejanci po dolgotrajni suši. Po 50 dneh vlažnega vremena preživi rastlinica le 9 dni suše, kar je sorazmerno malo. V kulturi smo se naučili to upoštevati že iz prakse, saj v nekaj mesecih po kalitvi semena zračimo le zaradi možnosti glivičnih napadov. Prav neverjetno je, da je tako žilava rastlina v razvojni fazi tako krhka, čeprav je v primerjavi z drugimi nesukulentnimi rastlinami še vedno zelo odporna.

Ugodni pogoji za kaljenje semena so lahko torej eden od bistvenih faktorjev pri razširjanju kaktusov v naravi. Manjše populacije kakšne vrste kaktusov se lahko pojavijo povsem ločene od matičnih populacij v krajih z ugodno klimo za razvoj sejancev. Saguaro, na primer, ki je razširjen predvsem v Arizoni, raste v Kaliforniji le v okolici Parker Dama. Po drugi strani pa se v klimi, v kateri bi odrasle rastline brez težav uspevale, kaktusi ne morejo razmnožiti ravno zaradi neugodne klime za razvoj sejancev. Predolga sušna obdobja so lahko razlog, da v nekem področju ne rastejo niti kaktusi, čeprav so vse ostale okoliščine ustrezne. V odprte južnokalifornijske vrtnarije presajeni odrasli kaktusi odlično uspevajo kljub pičlim padavinam, vendar se ne razmnožujejo, saj sejanci nimajo nobene možnosti preživetja. Seveda imajo razne vrste kaktusov različne tolerance glede preživetja suše.

Nadaljevanje

AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.