Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

Preživetje kaktusov v puščavi

Kaktusi v boju s puščavo

Kaktusi niso le izjemno eksotične rastline, ampak tudi v ekološkem in botaničnem pogledu zelo zanimiva in svojevrstna bitja. Evolucijsko gledano je družina Cactaceae zelo mlada in če pomislimo na številnost vrst, različnost oblik in življenskih prostorov kaktusov, lahko tako hiter razvoj te družine povežemo le z visoko pogosostjo mutacij v ekstremnih okoljih, na katera so se te rastline prilagodile. Kaktusi so preživeli v tako neprijaznih okoliščinah tudi zaradi posebne presnove, ki omogoča tvorbo sladkorja in vseh drugih življenskih snovi z minimalno izgubo vode. Razumevanje teh biološko enostavnih procesov je mogoče le takrat, ko povežemo skupaj delovanje vseh komponent, ki pri presnovi sodelujejo, to pa je brez poznavanja strukture tkiv kaktusov težko. Zgradba cveta, plodu in bodic pri obravnavanju presnovnih procesov ni tako bistvena, zato si najprej oglejmo, v čem je bistvo sočnosti stebla kaktusov.

Ohranitev vode

Pri vzdrževanju sočnosti tkiva kaktusov sodeluje več specifičnih pojavov in prav je, da nekatere od njih poznamo, saj nam olajšajo razumevanje dogajanj v sukulentnih rastlinah pri gojenju v naši klimi. Nekatera dejstva so nam očitna in znana že iz opazovanja rastlin v kulturi. V principu natanko vemo, da kaktusi potrebujejo zimsko mirovanje zaradi nizke temperature in pomanjkanja svetlobe, da potrebujejo peščen substrat in poleti mnogo vročine. Sposobnost preživetja kaktusov je posledica stotisočletnega prilagajanja bioloških procesov za preživetje v puščavi. Nekateri mehanizmi teh procesov so že dodobra raziskani. Kaktusi so se prilagodili na puščavsko okolje z nekaterimi dokaj enostavnimi fizikalnimi in kemijskimi mehanizmi, ki omogočajo preživetje v tako neverjetnih okoliščinah. S sorazmerno veliko shranjene vode v telesu lahko kaktusi ohranjajo življensko sposobnost skozi dolga sušna obdobja. V podobnih puščavskih razmerah sicer rastejo tudi druge rastlinske vrste, vendar so te mnogo bolj odvisne od vlage v globjih plasteh prsti.

Pri klasični vzgoji kaktusov - klasična vzgoja zame pomeni vzgoja po starih navodilih nemško angleškega tipa (Haage, Schuetz, Lamb) z absolutno zimsko abstinenco zalivanja in postopno rastjo glede na temperaturo - sem opazoval razlike v rasti med rastlinami raznih vrst ali celo med primerki iste vrste. Posebno pozoren sem postal pri ozko specializiranih rastlinah, ki včasih pokažejo anomalije v rasti - npr. enormno podaljševanje sicer normalno osvetljenih kroglastih rastlin, zgodnje odmiranje starejšega tkiva itd. - pri pogojih, ki so se mi zdeli optimalni. Marsikatero zanimivost pa sem odkril z poizkusi v ekstremnih pogojih. Ali ste že kdaj postavili pozimi kakšno rastlino na sneg, jo zalili le enkrat v letu ali pustili zunaj na poznojesenskem dežju? Rezultati takšnih poskusov so bili tako presenetljivi in neverjetni, da sem pričel o življenju kaktusov razmišljati na popolnoma drugačen način. Vseeno je v takšnih poskusih nekaj realnosti, nekaj tistega, kar kaktusi doživljajo v naravi. V kulturi smo skušali pripraviti kaktuse, da bi rasli po našem receptu, po nekih izkustvenih metodah, ki ne priznavajo izvorne klime rastišč, kjer rastejo kaktusi, zato je marsikateri kaktus pristal na kompostnem kupu. Rezultat klasične vzgoje je pogosto nenaraven videz rastlin in nerealna predstava o razmerah, katere doživljajo kaktusi v naravi. Zato bom v drugem poglavju poskusil razložiti nekatere bistvene parametre, ki vplivajo na rast kaktusov in so kemijsko, fizikalno, logično in biološko utemeljeni.

Prilagajanje metabolizma kaktusov na trenutne razmere

Rast kaktusov je tako v naravi kot v kulturi odvisna od okoliščin, v katerih rastejo. V naravi je za rast dostopnost vode bistvenega pomena, v kulturi pa je prebitek vode najpogostejši vzrok za odmiranje rastlin. Rast krmilijo zunanje okoliščine, kot so temperatura, svetloba in vlaga s pomočjo hormonov, encimov in drugih snovi v tkivih. Razlike v rasti med posameznimi vrstami kaktusov so posledica prilagoditve na lokalne pogoje, kjer igra pomembno vlogo struktura rastline, od oblike organov, pa do strukture posameznih tkiv, celic in posameznih organov celice. Struktura tkiv in mikroorganov se lahko spreminja tudi glede na trenutne okoliščine, npr. struktura celičnih sten pri temperaturnih in kemijskih spremembah, hormonsko uravnavanje rasti pri svetlobnih šokih itd. Biološka dnevna, letna in cvetna ura niso posledica nekega fiksnega metabolizma, ki bi se ohranil tudi pri drugačnih okoliščinah, ampak odziv kemizma rastline na trenutne pogoje. Zavedati se moramo, da imajo rastline nekakšen negenetski spomin, ki ga uravnavajo razne kemijske snovi, predvsem hormoni in encimi, ki naravnavajo rast, cvetenje, mirovanje in končno tudi smrt rastline. Ta spomin je opazen pri predvidevanju mrazu (pri zniževanju temperature pride do sprememb v sestavi sokov in strukture celičnih sten), predvidevanju noči (zapiranje rež zaradi kemijskih in fizikalnih sprememb v celicah), ohranjanju dnevne presnovne ure pri umetnih zatemnitvah itd. Vsi ti mehanizmi so kemijsko zelo zapleteni in nekateri med njimi sploh še niso povsem raziskani. Če pa si te procese ogledamo od blizu - kar si kaktusi vsekakor zaslužijo - pa bomo odkrili neverjetno fantazijo narave, ki je z enostavnimi spleti kemijskih in fizikalnih pravil zasnovala tako fantastično rastlino, kot je kaktus.

Prilagoditev zgradbe kaktusov za maksimalno izrabo vode

Kaktusi uspevajo v območjih, kjer pade nad 100 mm padavin v letu. Nekateri so se prilagodili na okolje, kjer so padavine pretežno v hladnejši sezoni, saj se le takrat voda ohrani in je dosegljiva rastlinam. Nekatere vrste uspevajo v bolj vlažnih področjih Brazilije, Urugvaja, Venezuele, zahodne Mehike in drugih držav, kjer je vode vedno dovolj. Kaktuse iz teh dežel je v splošnem laže vzgajati, saj nimajo tako izrazito strukturno prilagojenih organov za čimboljši izkoristek vode. Struktura kaktusov iz zelo suhih področij je namreč prirejena na največjo možno izkoriščanje pičlih količin vode. Najboljši izkoristek vode je možen v rastlini, ki lahko prejme veliko ogljikovega dioksida, a pri tem izgubi čimmanj vode pri izhlapevanju skozi reže in povrhnjico (transpiracija). Kaktusi imajo z voščeno prevleko prekrito povrhnjico, število rež je minimalno, z idealno okroglo obliko pa imajo sorazmerno majhno transpiracijsko površino napram veliki količini sočnega tkiva. Zaradi omejenega izhlapevanja vode iz rastline je sprejemanje vode skozi korenine počasno, pretok vode skozi rastlino je zmanjšan, presnovni procesi pa potekajo zelo počasi. Take rastline niso sposobne sprejeti in izkoristiti velikih količin vode, zato v kulturi pogosto z mokrimi koreninami odmro. V pustinjah se ob nalivih velika količina vode hitro izgubi v izsušeni zemlji, vendar se lahko kaktusi v nekaj dneh popolnoma rehidrirajo s pomočjo koreninskih laskov, ki zrastejo tako rekoč v nekaj urah, po nekaj dneh pa odmro. Na ta način je sposben veliki arizonski kaktus saguaro načrpati v nekaj dneh tri tone vode v steblo.

Nadaljevanje

AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.