Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

Kaktusi in CITES konvencija

V naših zbirkah se nahaja precej rastlin, ki so zaščitene s CITES konvencijo. Zaradi nejasnosti in pogostih vprašanj bom navedel nekaj podrobnosti o izpolnjevanju CITES obveznosti, ki se tičejo vseh, ki danes posedujejo rastline iz CITES seznama.

CITES

Da ne bom prepisoval informacij o konvenciji CITES, navajam povezavo na uradno stran konvencije CITES pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Povejmo le toliko, da je CITES angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Ustanovljena je leta 1974 v Washingtonu in je začela veljati leta 1975. Slovenija je pristopila k podpisu konvencije in uveljavila pravila 23.aprila 2000.

CITES konvencija in sukulentne rastline

Za začetek povejmo, da so razen nekaj posameznih izjem vse vrste iz družin Cactaceae, Euphorbiaceae, rodovi Avonia in Anacampseros, Hoodia, Pachypodium in nekaj posameznih vrst, zavarovane s konvencijo CITES oziroma Uredbo Sveta (ES) 338/97. Seznam posameznih rodov in vrst po vključitvi v dodatek I in dodatek II navajam na koncu članka.

Časovna zaporedja konvencije

Cites konvencija je začela veljati leta 1975.

Konvencijo CITES je Slovenija podpisala leta 2000 in pričela z izvajanjem 23.4.2000

Slovenija je 1. maja 2004 vstopila v EU. S tem je je trgovanje z umetno razmnoženimi rastlinami vrst iz priloge A med državami članicami znotraj EU izvzeto iz nadzora in iz tega razloga za nakup takih rastlin ni potrebno pridobiti nobenih dovoljenj ali potrdil, predpisanih z Uredbo Sveta (ES) 338/97.

Izvajanje CITES konvencije v praksi

Nas ne zanima toliko sama zakonodaja in mednarodna pravila, zanima nas predvsem praktično izvajanje konvencije v naših rastlinjakih in validacija rastlin. Tu se zadeva malo zakomplicira, saj je za ugotavljanje skladnosti z zakonom potrebna zgodovina z obeh strani, tako iz zakonodajne kot iz zgodovine posedovanja rastlin. V osnovi se ravnamo po tem, kakšna je bila zakonodaja v državi porekla in v Sloveniji v trenutku, ko smo rastlino dobili.

Zakonodajni in represivni organi nas glede posedovanja zaščitenih rastlin zaenkrat ne preganjajo. Vseeno nas zanima, ali je posedovanje neke zaščitene rastline v zbirki legalno ali ne. Naši starejši kaktusi pogosto izvirajo iz zbirk naših prijateljev, ki so nam pred dolgimi leti podarili kakšen košček redke rastline. Darovalca morda poznamo, ne pa tudi izvora rastline. Mnogo rastlin smo dobili iz semena, za katerega ne vemo, ali je bilo pridobljeno legalno ali ne. V večini primerov pa imamo rastlino dobro označeno, kjer piše tudi vir semena in leto setve. Ta podatek je dovolj.

V nadaljevanju navajam okvire, v katerih bomo iskali skladnost s CITESom. V nadaljevanju uporabljam termin 'rastline' za vse, kar zadeva konvencija: rastline, seme, dele rastlin...

- rastline pridobljene pred letom 1975 niso v neskladju s konvencijo ne glede na razvrstitev

- rastline pridobljene od leta 1975 do 23. aprila 2000 potrebujejo izvozno CITES dokumentacijo države izvoznice glede na njeno zakonodajo

- rastline pridobljene od 23.04.2000 do 01.05.2004 potrebujejo izvozno CITES potrdilo države izvoznice in slovensko uvozno CITES dovoljenje

- rastline pridobljene iz EU po 01.05.2005 naprej ne potrebujejo nobene dokumentacije. Za razmnoževanje in prodajo rastlin iz priloge I znotraj EU sedaj ni potrebna registracija ali potrdilo. Od polnopravnega vstopa Slovenije v EU torej po nakupu katerekoli rastline v državah EU lahko izkažemo skladnost s pravili CITES in zakonodajo z veljavnim računom.

Praktično smo v težavah, saj vemo, da nam v tujih vrtnarijah pri nakupu rastlin prodajalci pogosto niso dali računa ali pa smo tega zavrgli. Sam imam več sreče, ker sem račune o nakupu uporabljal za evidentiranje rastlin in so ostali shranjeni v mojem arhivu.

Seznami in priloge

Živalske in rastlinske vrste, ki jih obravnava konvencija CITES, so po ogroženosti razvrščene v tri dodatke. Za vsakega je predpisan poseben režim mednarodne trgovine na podlagi sistema dovoljenj in potrdil.

Dodatek I vključuje vrste, ki jim grozi izumrtje in so ali bi lahko bile ogrožene zaradi mednarodnega trgovanja. Trgovina z osebki teh vrst je urejena s posebno strogim režimom in je dovoljena le izjemoma.

Dodatek II vključuje vrste, ki jim ne grozi izumrtje, vendar bi lahko postale tako ogrožene, če trgovanje z njimi ne bi bilo strogo nadzorovano. Mednarodna trgovina z njimi je dovoljena, vendar nadzorovana. Seznam vključuje tudi tiste vrste, za katere je potreben nadzor zaradi njihove podobnosti z osebki vrst, ki so uvrščene na sezname konvencije CITES.

Dodatek III vključuje vrste, ki so zavarovane vsaj v eni pogodbenici in za katere je pri učinkovitem nadzoru mednarodne trgovine potrebno sodelovanje tudi ostalih pogodbenic.

Družina Priloga I Priloga II
AGAVACEAE Agave parviflora (I) Agave victoriae-reginae
(II) #1
APOCYNACEAE Pachypodium ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)
Pachypodium decaryi (I)
Hoodia spp. (II) #9
Pachypodium spp. (II) (razen
vrst, vključenih v Prilogo A)
#1
BROMELIACEAE   Tillandsia harrisii (II) #1
Tillandsia kammii (II) #1
Tillandsia kautskyi (II) #1
Tillandsia mauryana (II) #1
Tillandsia
sprengeliana (II) #1
Tillandsia sucrei (II) #1
Tillandsia
xerographica (II) #1
CACTACEAE

Ariocarpus spp. (I)
Astrophytum asterias (I)
Aztekium ritteri (I)
Coryphantha werdermannii (I)
Discocactus spp. (I)
Echinocereus ferreirianus ssp.
lindsayi (I)
Echinocereus schmollii (I)
Escobaria minima (I)
Escobaria sneedii (I)
Mammillaria pectinifera (I)
Mammillaria solisioides (I)
Melocactus conoideus (I)
Melocactus deinacanthus (I)
Melocactus glaucescens (I)
Melocactus paucispinus (I)
Obregonia denegrii (I)
Pachycereus militaris (I)
Pediocactus bradyi (I)
Pediocactus knowltonii (I)
Pediocactus paradinei (I)
Pediocactus peeblesianus (I)
Pediocactus sileri (I)
Pelecyphora spp. (I)
Sclerocactus brevihamatus ssp.
tobuschii (I)
Sclerocactus erectocentrus (I)
Sclerocactus glaucus (I)
Sclerocactus mariposensis (I)
Sclerocactus mesae-verdae (I)
Sclerocactus nyensis (I)
Sclerocactus papyracanthus (I)
Sclerocactus pubispinus (I)
Sclerocactus wrightiae (I)
Strombocactus spp. (I)
Turbinicarpus spp. (I)
turbinikarpusi
Uebelmannia spp. (I)

CACTACEAE spp. (II)
(razen vrst, vključenih v
Prilogo A ter Pereskia spp.,
Pereskiopsis spp. in
Quiabentia spp.) ( 8 ) #4
CRASSULACEAE   Dudleya stolonifera (II)
Dudleya traskiae (II)
CYCADACEAE Cycas beddomei (I) CYCADACEAE spp. (II)
(razen vrst, vključenih v
Prilogo A) #1
DIDIEREACEAE   DIDIEREACEAE
spp. (II) #1
DIOSCOREACEAE   Dioscorea deltoidea (II) #1
DROSERACEAE   Dionaea muscipula (II) #1
EUPHORBIACEAE

Euphorbia ambovombensis (I)
Euphorbia
capsaintemariensis (I)
Euphorbia cremersii (I)
Euphorbia cylindrifolia (I)
Euphorbia decaryi (I)
Euphorbia francoisii (I)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia moratii (I)
Euphorbia
parvicyathophora (I)
Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia stygiana (II)
Euphorbia tulearensis (I)

Euphorbia spp. (II) (razen
vrst, vključenih v Prilogo A;
samo mesnate vrste;
umetno razmnoženi osebki
kultivarjev Euphorbia
trigona, umetno razmnoženi,
čopasti, pahljačasti ali
barvni mutanti Euphorbia
lactea, če so cepljeni na
umetno podlago Euphorbia
neriifolia, in umetno
razmnoženi osebki kultivarjev
Euphorbia ,Milii', če se
prodajajo v pošiljkah po
100 ali več rastlin in so
takoj prepoznavni kot
umetno razmnoženi osebki,
niso predmet določb te
uredbe) #1
FOUQUIERIACEAE Fouquieria fasciculata (I)
Fouquieria purpusii (I)
Fouquieria columnaris (II) #1
LILIACEAE

Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)
Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I)
Aloe delphinensis (I)
Aloe descoingsii (I)
Aloe fragilis (I)
Aloe haworthioides (I)
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I)
Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)

Aloe spp. (II) (razen vrst,
vključenih v Prilogo A, in
Aloe vera, znane tudi kot
Aloe barbadensis, ki ni
vključena v priloge k tej
uredbi) #1
NEPENTHACEAE Nepenthes khasiana (I)
Nepenthes rajah (I)
Nepenthes spp. (II) (razen
vrst, vključenih v Prilogo A)
#1
PORTULACACEAE   Anacampseros spp. (II) #1
Avonia spp. #1
Lewisia serrata (II) #1
SARRACENIACEAE Sarracenia oreophila (I)
Sarracenia rubra ssp.
alabamensis (I)
Sarracenia rubra ssp.
jonesii (I)
Sarracenia spp. (II) (razen
vrst, vključenih v Prilogo A)
#1
WELWITSCHIACEAE   Welwitschia mirabilis (II) #1
     

Kjer je poleg rodovnega imena napisano spp., velja za vse vrste tega rodu.

Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivarji).
Cactaceae spp. barvni mutanti brez klorofila, cepljeni na naslednje podlage: Harrisia ,Jusbertii', Hylocereus trigonus ali Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultivarji)

Seznam je delni izpis iz Popravka Uredbe Komisije (ES) št. 407/2009 z dne 14. maja 2009, izpisan tukaj dne 5.2.2010.

AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.