Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

Podlage za ceplenje kaktusov in drugih sočnic

Pri ceplenju kaktusov so se v praki preskusile številne podlage. Nekatere so se pokazale kot zelo dobre, nekatere slabe, nekaj pa je takih, ki se uporabljajo le za določene primere. Pregledali bomo nekaj vrst podlag in izkušnje z njimi. Pri tem moram opozoriti, da veljajo te izkušnje za določen tip vzgoje in da se bodo morda pri kakšnem drugačnem načinu gojenja pokazale drugače.

Običajno pri pojmu cepljenje kaktusov pomislimo predvsem na kaktuse, če pa pogledamo malo naokoli, pa pogosto vidimo, da se cepljenje uporablja tudi za druge vrste sočnic. Prav pri sočnicah poznamo nekaj zelo težavnih in po drugi strani, zelo redkih vrst, predvsem med mlečki in stapelijevkami. Tudi za te se najde uspešen način ceplenja, zato bomo v tem prispevku pogledali, katere podlage se lahko uporabi in kako se obnašajo.

Izbira dobre podlage

Podlaga naj bo zdrava in izbrana glede na kompatibilnost s cepičem. Nekatere podlage namreč cepič zavrnejo oz. se kljub spojitvi čez leto ali kasneje na mestu spoja ustvari neprevodna plast. Nekompatibilnost je najbolj značilna za opuncije.

Podlaga naj bo ustrezno velika. Premajhno podlago utegne cepič v nekaj letih prerasti in izsesati, prevelik pa bo povzročal težave pri cepljenju in bo videti neestetsko. Če želimo, da cepič z leti preraste podlago tako, da se ta popolnoma skrije, uporabimo kratek in debel cepič, na primer manjši brst Trichocereus pachanoi.

Brstenje podlagePodlage ločimo predvsem na začasne in na stalne. Začasne podlage uporabimo le za premostitev rasti cepiča za nekaj let, na primer za cepljenje malih sejancev, ki jih na dobre stalne podlage ne moremo uspešno cepit. Začasna podlaga je predvsem Echinopsis, delno pa tudi Pereskiopsis.

Pri izbiri podlage razmislimo tudi o brstenju podlage. Čez čas bodo namreč kljub dobri rasti cepiča iz podlage pognali brsti, ki bodo preusmerili rast podlage vase. Te moramo odrezati, kar je sicer dobro za pridobivanje novih podlag, je pa zoprno opravilo, ki lahko povzroči okužbo in gnitje podlage. Ti primeri so sicer zelo redki, vendar sčasoma porezana in olesenela podlaga ne služi več dobro. Če je rast cepiča slaba, bo brstenje podlage še toliko bolj obilno.

Podlage, ki bujno brstijo, so Echinopsis in Opuntia, srednje brsteči so Eriocereus, razni Trichocereus in Monwillea, zelo redko pa bo brstel Trichocereus pasacana. Kolikor večji in bujnejši je cepič, toliko manj brstenja bo iz podlage.

Pomemben faktor je izbira podlage glede bodičavosti, ki povzroča težave pri cepljenju. Najbolj elegantno bomo cepili na opuncijo, Myrtillocactus geometricans in Trichocereus pachanoi, ostale podlage pa bo treba bolj trdo prijet za telo in jim najprej porezat bodice.

Pri izbiri podlage bodimo pozorni na občutljivost na gnitje, zgodnjo izsušitev, na plesni in na prezimno trdnost v primeru, če želimo cepit kaktuse za zunanje prezimovanje. Bolj občutljive za običajne načine gojenja so opuncije, najmanj pa trihocereusi. Echinopsis se bo kot že rečeno, prezgodaj izsušil, sploh če je cepič zelo bujen, kot na primer Pyrrhocactus. Za okužbe so v času cepljenja zelo dovzetni sicer zelo čislani Eriocereus jusbertii, sploh pri cepljenju v poletnem času. Kot zimotrdne podlage so uporabne Opuntia fragilis in Opuntia compressa, vendar je pri teh pomemben tudi klon. Kot običajne opuncije tudi te lahko cepič zavrnejo, so pa za gojenje v ogrevanem rastlinjaku neuporabne.

Najprej prglejmo seznam najpogosteje uporabljenih podlag po abecednem redu. Nekatere se uporabljajo le v posebne namene, kar bo navedeno v tekstu.Brstenje podlage

Ceropegia woodii

Ceropegia woodi je stalna podlaga za skoraj vse vrste svilničevk. Ceplenje je enostvno. Zdornji del gomoljčka odrežemo in nanj pritrdimo cepič. Opozoriti vas moram na staro zmoto, da Ceropegia nima kambija in da je vseeno, kam cepič pritrdimo. To žal ni res. Cepič se na gomoljček zelo lepo sprime tudi na sredini, kjer ni kambija, vendar bo vegetiral na njem dolga leta. Cepič moramo cepiti tako kot pri kaktusih - kambij na kambij. Ta poteka nekaj milimatrov od zunanjega roba gomoljčka.

Brstenje podlageGomoljček je podzemni, zato ponavadi cepljenke na svetlobi in vročini ne uspevajo najbolje. Žal je rast cepičev slaba in se ta podlaga redko uporablja.

Cleistocactus smaragdiflorus

Je počasna, lesena podlaga, ki z leti postane tudi rjasta po površini. Rast cepičev je zelo počasna ali pa podlaga cepič celo zavrne. Podlaga bi lahko imela namen zavreti rast hitro Brstenje podlagerastočih vrst in jih ohranjati pri življenju, kot so to poskušali z mamilarijami kot podlagami, vendar sčasoma cepiči na tej podlagi prenehajo rasti.

Eriocereus guelichi in E. martinii

Podobno kot univerzalni Eriocereus jusbertii so tudi ostale vrste eriocereusov zelo dobre podlage. Naš znani gojitelj in strokovnjak za ceplenje Jure Slatner je uvedel ceplenje sejancev na takoimenovana 'črevca' - sejance katerihkoli eriocereusov. Metoda se je pokazala kot zelo uspešna. Na priblično tricentimeterske podlage, ki pri tej velikosti dosežejo premer slabega centimetra, se cepi nekajtedenske sejance, podobno kot na Echinopsis. Ceplenje je uspešno v zelo visokem odstotku s tem, da se podlaga sčasoma zadebeli in postane taka kot bi cepili na odraslo podlago. Prednost je tudi v tem, da se spoj razširi in je odstopanje cepičev zelo redko.

Brstenje podlageNa sliki je prikazan podoben način ceplenja polletnega sejanca na malo večjo podlago. Najbolje se obnašajo mladi sejanci do kakšnih 8 centimetrov višine, sprijemanje pa je večinoma zelo dobro.

Echinocereus pentalophus

Je dokaj uporabna počasna podlaga za nekatere bolj zahtevne vrste. Sprijemanje je dobro, podlaga pa je dolgotrajna. Kljub temu, da je ta kaktus že po naravi nagnjen k brstenju, cepljena podlaga začuda ne brsti kaj dosti. Prednost tega Echinocereusa je morda tudi v tem, da raste v naravi na podobnih rastiščih kot zahtevne mehiške vrste. Če pogledamo večino ostalih podlag, so večinoma južnoameriške.

Echinopsis tubiflora

10_Gojenje_Cepljenje_Echinopsis_Sclerocactus.JPG (22051 bytes)Je najboljša začasna podlaga za cepljenje drobnih sejancev od enega milimetra pa tja do10 mm premera. Nanje je možno cepiti tudidebelejše cepiče, vendar v takem primeru rajeizberemo stalno podlago. Cepiči rastejo nenormalno hitro, vendar podlage začnejo po desetih letih odmirati. Vzrok je verjetno v različni rasti podlage in cepiča. Najhitreje se te podlage izčrpajo pri cepljenju kaktusov iz rodov Pyrrhocactus, neoporteria in podobni. Podlaga odmre hitreje, če se pozimi preveč izsuši.

Pri ceplenju na Echinopsis bodimo pozorni na žilno snopje, ki se v temenu konča dokaj nizko. Lepo raščen Echinopsis je treba prerezati skoraj na polovici, da dobimo prerez kambija z nekaj milimetri premera. Vsekakor najprej odrežimo vrh, nato konično porežemo rebra. nato pa naredimo nekaj vodoravnih rezov, da pridemo do pravega prereza. Previsoko odrezana podlaga namreč požene iz sredine in cepič enostavno prebode.

Brstenje podlageEriocereus jusbertii

Je zelo dobra stalna podlaga za večino bolj občutljivih vrst. Hitro oleseni in le malo brsti. Je ena od najbolj čislanih starih podlag, saj zelo dobro prenaša vročino, izsušitve, dobro nosi velike težke cepiče, korenine pa ne zgnijejo zlepa. V preteklosti se je zelo pogosto uporabljala ravno za ceplenje redkih vrst zelo zahtevnih mehiških kaktusov iz rodov Pelecyphora, Aztekium, Ariocarpus in podobni, vendar so jo sčasoma zamenjali Trichocereus pachanoi in druge manj lesene podlage. Brstenje podlageEriocereus jusberti ima namreč kratke, vendar zelo trde in ostre bodice, pri cepljenju ob nepravem času pa ta podlaga pogosto dobi črne pege, ki se v večini primerov tudi razširijo. Delno je problem tudi brstenje, saj se večje brste težko odstrani.

Eriocereus martinii

Je zelo dobra stalna podlaga za večino vrst, v nekaterih primerih še bolj stabilna kot Eriocereus jusbertii. Kljub temu je zaradi dolgih bodic kaktusarji ne marajo. Obnaša se podobno kot vsi eriocereusi: malo težavna za cepit, dobra sprijemljivost, zelo dobra rast cepičev,olesenelost in trajnost.

Brstenje podlageEuphorbia ingens

Težavna stalna podlaga za mlečke. Težavna zato, ker ima kambij majhen premer in kmalu postane lesen. Sprijemanje se lahko pokaže kot problematično, večinoma taradi oblike kambija. S tem je posledično večje oz. pogostejše tudi brstenje podlage, kar je pri tej podlagi kar problem, saj brsti hitro olesenijo. Večina gojiteljev se je ogne in namesto te uporabi navadno Euphorbia canariensis.

Euphorbia canariensis

Euphorbia canariensis je dobra preskušena podlaga za ceplenje sukulentnih mlečkov.Nanjo se cepi tudi komercialno in če naročimo kakšne zelo redke evforbije iz kakšne specializirane vrtnarije, jih bomo dobili cepljene na to podlago. Brstenje podlageSprijemljivost je zelo dobra, ne zavrača cepičev, rast cepičev je bujna, do okužb pri ceplenju pa ne pride zlepa. Pri ceplenju moramo mleček odstraniti in znana metoda je spiranje mlečka na rezu. Sam uporabljam metodo z dvojnim rezom, ki prav tako daje zelo dobre rezultate. Podlago in cepič porežem in pustim, da se mleček odteče, nato pa naredim še en rez in cepič spojim s podlago.

Cepljenje se pokaže kot uspešno, če se na spoju naredi zadebelitev. V redkih primerih zgnije podlaga, običajno zaradi nizke zimske temperature. Podlaga podobno kot druge evforbije, slabo prenaša mraz.

Brstenje podlageEuphorbia obesa

Euphorbia obesa je počasna podlaga za zahtevne vrste miniaturnih mlečkov. Nekateri avtorji jih pohvalijo, sam pa z njo nisem imel najboljših rezultatov. Sprijemanje je sicer dobro, vendar je rast cepičev počasna, marsikateri pa sploh preneha z rastjo. Ima dokaj mehko tkivo, kambij pa je zvezdasta proga približno 2 mm od zunanjega roba. Ker imajo cepiči ožjo kambialni krog, je cepljenje na to podlago težavno.

Ferocactus glaucescens

Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricansFerocactus glaucescens je v zadnjem času uporabljen za razmnoževanje Digitostigma caput-medusae. Cepi se le manjše dele mamil tega kaktusa, zato mora biti podlaga taka, da ne brsti. Ferocactus glaucescens se je pokazal kot idealen za ta primer, je enostaven za ceplenje, dokaj neobčutljiv in ni preveč dovzeten za gnitje korenin kot nekateri drugi ferokaktusi. Ko ga cepimo, se izkaže, da potrebuje kar nekaj vode in se v primeru suše usloči. Pri ceplenju najprej porežemo bradavice z areolami in se tak oznebimo bodic, nato pa šele odrežemo teme. Kakšen dan pred cepljenjem podlago zalijmo, sicer se bo preveč usločila in dvignila cepič.

Monvillea haageana, Monvillea spegazzinii

Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricansVse vrste monvilej so dobre podlage, vendar se jih zelo redko uporablja. So zelo počasne podlage, pokaže pa se, da cepiči na monvilejah zelo kmalu cvetijo.

Monvillea zelo hitro oleseni, zato je možno ceplenje le na zelo mlado tkivo. Pogosto se zgodi, da po ceplenju podlaga zacveti, kar pa cepiča ne moti.

Hoodia gordoni

Hoodia gordoni in ostale Hoodia so nenavadna, vendar zelo dobra izbira podlage za zelo težavne svilničevke iz rodu Trichocaulon. Med svilničevkami namreč ni neke rastline, ki bi glavno steblo dolgo ohranila vitalno. Večina svilničevk se namreč razrašča z mladimi odganjki, stari del stebla pa pogosto odmre, sploh v kulturi. Hoodia so rastline, ki so sicer dokaj zahtevne, vendar ohranijo stalno steblo dolgo pri življenju. Ceplenje nanje ni zahtevno, saj je tkivo mehko, sprijemljivost pa dobra. Občutljive so na mraz, pozimi pa morajo biti občasno malo zalite, sicer se preveč izsušijo.Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricans

Myrtilocactus geometricans

Je dobra, vendar malce počasna podlaga za večino vrst kaktusov. Sprijemanje ni težavno, pogosto celo bolj uspešno kot pri Echinopsis ali T. pachanoi. Cepi se na mlado tkivo na temenu, staro tkivo v kambiju kmalu oleseni. Okužbe pri cepljenju niso tako pogoste kot pri E. jusbertii. Obnaša se kot trajna podlaga in je poleg kvalitete zaradi modrikaste barve tudi lepa na pogled. Ker ima redko razporejene areole, lahko rebra prirežemo tudi od spodaj navzgor, kar zmanjša lupljenje povrhnjice, vendar to poveča možnost okužb na rezu.

Ceplenje na Myrtilocactus geometricans je enostavno opravilo, saj ima kratke bodice, ki pa so zelo ostre. Če bomo podlago prijemali s prsti, bodo na njej ostali sledovi.

Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricansOpuntia sp.

Za ceplenje raznih vrst kaktusov se je kot zelo dobra podlaga izkazala opuncija. Za ceplenje smo najprej preskusili razne 'lopate', nabrane v Slovenskem ali Hrvaškem primorju, kjer so opuncije v naravo zanesli neprevidni lastniki počitniških hiš. Najprej zanimiva in lepa rastlina je v vrtovih sčasoma postala nadležen in nevaren plevel, nakar so opuncije ponekod posekali in jih zmetali na brežine. Tam so se v mediteranski klimi dobro razrasle in postale nevaren plevel, ki pa je zelo uporaben za podlage.

Zelo dobra stalna zelo hitra podlaga za nekatere, predvsem zimotrdne vrste. Prenese le do -7 °C. Cepiči na njej rastejo nenormalno hitro, zato se rada izsuši in povesi. Mlajši brsti rast cepiča ne dohitevajo in se pogosto posušijo, zato je bolje uporabiti zrele zadebeljene podlage.Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricans

Opuntia sp. 'General'

Zelo dobra stalna hitra podlaga za nekatere, predvsem zimotrdne vrste. Obnaša se podobno kot ostale bujne vrste opuncij, le da cepiči rastejo malo počasneje. zahteva zelo vročo klimo in najbolje uspeva v steklenikih. Čeprav na njej zelo dobro uspevajo zimotrdni kaktusi, sama podlaga ni popolnoma zimotrdna.

Ime 'general' je ta opuncija dobila zaradi tega, ker so jo 'narabutali' na vrtu nekega generala v primorju.

Podlaga zaceplenje Myrtilocactus geometricansOpuntia scherii

Dobra stalna počasna podlaga za nekatere zimotrdne vrste. Sprijemljivost in rast cepiča je malce slabša, zato se ne uporablja prav pogosto. Pogosto se namreč zgodi, da cepič na tej podlagi enostavno neha rasti.

Opuntia fragilis

Brstenje podlageOpuntia fragilis je počasna zimotrdna podlaga za zimotrdne kaktuse. Lahko računamo na to ,da je popolnoma prezimna in jo lahko vsadimo v zunanje nepokrite skalnjake. Je sicer primerna za cepljenje in sajenje zimotrdnih kaktusov, vendar morajo biti vsajeni zunaj, v rastlinjakih slabo uspeva, še slabše pa se obnaša v rastlinjakih cepljena, ker se osuši in poleže. Če želimo preskusiti rast zimotrdniha kaktusov v cepljeni obliki, raje poskusimo z Opuntia compressa.

Opuntia compressa

Ta opuncija se pogosto uporablja za cepljenje zimotrdnih kaktusov, ki se potem cepljeni vsadijo v zunanje nasade. Zunaj se obnaša dobro, v rastlinjakih pa je rast cepičev šibka, zato se splača za razmnoževanje uporabit kakšno vrsto hitre opuncije, nato pa brste precepit na O. compressa za sajenje v skalnjak. Pri ceplenju se obnaša kot vse druge opuncije, le da mora biti pred ceplenjem zalita. Čez zimo se zelo zguba.

Brstenje podlagePereskiopsis sp.

Pereiskopsis je zelo dobra, hitra podlaga za ceplenje sejancev. Je sicer stara podlaga, vendar se v praksi pri nas desetletja ni uporabljala, dokler je ni pred desetimi leti spet odkril Zvonko Čoh in kasneje Jure Slatner. Ceplenje na to podlago ni posebno zahtevno, vendar moramo upoštevati nekaj pravil. Uporabimo majhne vitalne podlage, cepimo v vlažnem vremenu, cepimo na zelo mlado tkivo na temenu, obtežimo zelo rahlo, najboljše rezultate pa dobimo, če cepljenko takoj po ceplenju pokrijemo s kakšno odrezano plastenko. Cepiči rastejo zelo hitro in dobijo naravni videz, vendar z leti podlaga propade. Podlaga je občutljiva na mraz in naj bi jo prezimovali nad 10 stopinj Celzija. Ne vem, kako je s cepljenkami, sama Pereskija je v mojem rastlinjaku že nekaj let doživljala precej nižje temperature, zato je treba občutlljivost cepljenk na mraz še preverit v praksi.

Pereskiopsis ima zelo majhne, vendar zelo zoprne glohide in se jih splača izogniti, če se le da.

Stapelia grandiflora

Stapelia grandiflora in ostale bujne vrste stapelij se lahko uporabijo za ceplenje zahtevnih vrst svilničevk. Stapelija je začasna podlaga in je kot taka dokaj neuporabna. Primerna je za začasno reševanje redkih vrst svilničevk in za ceplenje sejancev do velikosti, Podlaga za cepljenje kaktusov Trichocereus huaschako lahko cepič uporabimo za nadaljnje ukoreninjanje.

Trichocereus huascha

Zelo dobra stalna podlaga za večino vrst; sčasoma oleseni. Je sicer redka podlaga in se v praksi bolj malo uporablja, vendar se cepljenke na njej zelo dobro obnašajo. Sprijemljivost je zelo dobra, je zelo dolgotrajna podlaga. Edina slaba stran je občasno brstenje, ki sicer ni pogostejše kot pri drugih podlagah, le brste je težko odstranit. Ti namreč kmalu olesenijo. Če je brst velik in olesenel, je morda bolje kaktus presadit in ob presajanju brst odrezat s sadnimi škarjami. Ta podlaga dobro prenaša izsušitve.

Trichocereus pachanoi

Podlaga za cepljenje kaktusov Trichocereus huaschaZelo dobra, morda lahko rečemo najboljša stalna podlaga za večino vrst kaktusov. Cepljenje je enostavno, ker ima kratke bodice in mehko tkivo. Sprijemanje je odlično, rast cepičev dokaj hitra, zavračanja praktično ni. Občasno se pojavijo stranski brsti, ki jih zlahka odlomimo ali odrežemo. Baje je bolje brste odlomit, da v areoli ne ostane zametek novega brsta, vendar se je v praksi pokazalo, da tudi po rezanju brstov iz areole kaktus ne brsti več.

Če za ceplenje uporabimo kratek brst, dolg le pet centimetrov, bo cepič sčasoma podlago tako prerastel, da ta ne bo več vidna.

Trichocereus pasacana

Brstenje podlageTrichocereus pasacana je nekako spregledana dobra podlaga, ki je verjetno izgubila svoj pomen zaradi močnih bodic. Kot podlaga se namreč obnaša zelo dobro, ima odlično sprijemljivost, cepiči povečini na njej dobro rastejo, največja prednost pa je zagotovo to, da zelo redko brsti. Edina slabost so debele trde bodice, ki nas motijo pri rezanju podlage. Kljub temu se splača potruditi, saj se z malo spretnosti bodice odreže z areolami vred.

Senecio stapeliiformis

Za tiste, ki jih zanima cepljenje kot eksperiment, je Senecio lahko izziv. Večina vrst Senecio sicer dobro raste brez ceplenja, vendar je morda dobrodošla informacija, da je ceplenje na Senecio stapeliiformis uspešno. S tem cepič ne bo bistveno hitreje rastel, bomo pa ga ohranili kot vrsto.

Astrophytum ornatum

Astrofite kot podlage je v zadnjih letih uspešno preskušal Jure Slatner. Več o obnašanji teh podlag še ni znano, se pa pričakuje, da se bodo dobro obnašali za ceplenje počasnih in izjemno zahtevnih vrst Echinocactus.

AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.