Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

Botanično poimenovanje rastlin

Ime vsake se urejuje z botanično nomenklaturo, ki priznava trinominalno ime. Pravila veljajo na osnovi latinskega jezika, vsako ime pa je sestavljeno iz dveh delov. Prvo ime pomeni rodovno ime (genus), drugo pa vrstno ime oziroma epitet (species). Rodovno iem pišemo z veliko začetnico, vrstno z malo, oba pa v tekstih običajno v poševnem tisku.

Vrste se razvrščajo po anatomskih, fizioloških in genskih podobnostih v skupino - rod, vendar je vrste med seboj težko ločiti, zato obstaja veliko definicij. Ena od teh pravi, da vrsto sestavlja skupina rastlin, ki so si med seboj mnogo bolj podobne, kot so podobne rastlinam najbolj sorodne vrste. Druga definicija pravi, da ista vrsta združuje rastline, ki se od drugih vrst razlikujejo po stalnih dednih znakih in so od njih spolno izolirane.

Primer:

Kraljestvo: PLANTAE (Rastline)
Deblo: SPERMATOPHYTA (Semenke)
Poddeblo: MAGNOLIOPHYTA (Cvetnice)
Razred: MAGNOLIOPSIDA (Kritosemenke)
Podrazred: DICOTYLEDONEAE (Dvokaličnice)
Red (ordo): CARYOPHYLLALES (Klinčkovci)
Dužina (familia): CACTACEAE (Kaktovke)
Rod: Astrophytum
Vrsta: myriostigma

Nižje sistematske kategorije so:

Podvrsta (subspecies, okr. subsp., ssp.,): myriostigma
Varieteta (var): myriostigma
Domače ime: škofova kapa

Podvrsta obsega rastline, ki so na posameznem območju pridobile določene znake, ki pa se še ne ločijo v zadostni meri od splošno razširjene vrste. Praviloma dve podvrsti iste vrste ne rasteta na istem območju.

V kulturi vzgojene rastline imenujemo sorte. Te nastanejo kot križanci ali mutanti, enakost potomcev pa se običajno vzdržuje s kloniranjem. Vrtnarji običajno zanemarijo ločnico med botaničnim poimenovanjem genetsko čistih rastlin in njihovih izpeljank. Če vzamemo za primer naš Astrophytum myriostigma, je sorta te rastline Astrophytum myriostigma 'Onzuka'. Ta je nastala umetno s čkovekovim posredovanjem in jo imenujemo sorta.

Križance običajno poimenujemo s kombinacijo imen obeh staršev. Tako lahko nastaneko imena:

x Ferobergia (Ferocactus x Leuchtenbergia)
Astrophytum x CapAs (Astrophytum capricorne x Astrophytum asterias)

Pri tem je odvisno, katera vrsta daje seme in katera je dala pelod. Tako lahko namesto:

Astrophytum x CapAs (Astrophytum capricorne x Astrophytum asterias) dobimo tudi
Astrophytum x AsCap (Astrophytum asterias x Astrophytum capricorne)

Mutanti (kristatne in monstruozne oblike) se običajno poimenujejo s komercialnimi imeni.

Primer: Mammillaria 'Arizona snow'

Če na primer primerke Astrophytum x CapAs oplodimo med seboj, bomo dobili različne križance Astrophytum x CapAs II, III, IV in naslednje generacije. Genetski material potomcev se bo v tem primeru spreminjal in bodo rastline med seboj različne. Če vegetativno razmnožujemo Mammillaria 'Arizona snow', dobimo potomce, enake matični rastlini in to pomeni, da imamo enak klon. Klon je torej genetsko enak material, ki je nastal z nespolnim razmnoževanjem.

AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.